เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประเมินผลการให้บริการศูนย์ ถาม-ตอบ

แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์


 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page