เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม มอบหมายให้ งานสาธารณสุข สำนักปลัด ติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแนวใหม่ Re X-Rayโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลผักไหมในการดำเนินการดังกล่าวฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และ สมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

 

S17367114
S17367113
S17367112
S17367111
S17367109
S17367110
S17367106
S17367107
S17367104
S17367105

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page