เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.-16.30 น.มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำจังหวัดศรีสะเกษ การบริหารจัดการกระบวนการปลูกและแปรรูปถั่วเหลืองสำหรับการแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต และกลุ่มเป้าหมายผู้ยากจน ร่วมทั้งหมด 60 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลผักไหม

4126637067578580597162908024799745545625446n
4116472697578580730496222930642562880030211n
4116326257578576530496642035403250975899851n
4116170287578580897162876727652118415996016n
4112212727578576630496637759748609160509346n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page