เมื่อวันที่14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม รับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมีผู้เข้าร่วมฯ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรงและคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ประธานสภาฯ และผู้นำชุมชน โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารจัดการที่ดีและนสัตกรรมท้องถิ่น

4115393497553785732975728916810551568609570n
4114759337553786766308954949970012059024688n
4109352487553786832975614203072929733902661n
4108217017553784832975819163323604043048813n
4108120957553784866309141047735141007127472n
4108113037553785832975717079770731332958423n
4108043637553785799642381836547813539639564n
4106236397553784799642483511223206788586584n
4106107817553787466308882318087143206306691n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page