องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ร่วมกับ สถาบันลูกโลกสีเขียว ดำเนินโครงการขยายผลองค์ความรู้เรื่องหญ้าแฝกและกิจกรรมจิตอาสา วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช”

ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2566  เวลา 09.30 น.ณ บริเวณสระน้ำ หนองบ้านตาทอง ซึ่งมีนายอำเภอห้วยทับทันเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม สถาบันลูกโลกสีเขียว กรมพัฒนาที่ดิน เครือข่ายคนรักษ์แฝก ท้องถิ่นอำเภอห้วยทับทัน ส่วนราชการอำเภอห้วยทับทัน จิตอาสา และประชาชนตำบลผักไหม เข้าร่วมกิจกรรม

7
6
5
4
3
2
1
0
391720986718941796941250424167161375102583n
391701590718942820274481301235658423607158n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page