วันที่ 21 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีนายอิศรา โพธิ์เงิน นายอำเภอห้วยทับทัน เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนาม พร้อมด้วยนายชัชวาล แข่งขัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ, นายทศพร พรหมโสภา ท้องถิ่นอำเภอห้วยทับทัน, นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว

32061806812261104816311898264677311333537083n
3204488968400148237400525323555194349117764n
3205607164861330269605551044395892003630879n
3204245625306918656632405123784821992659778n
3193645037411549535250427660915518237707320n
3189689035441381044213417888738179558687373n
3188794081285404362028429671546212536747710n
3188453006709230978595184086757150245769833n
318466323719052042733198184593668464159741n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page