โครงการนวัตกรรมผักไหมบริหารจัดการที่ดี

# Title Version Description Size Hits Download
กติกาชุมชนที่ได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติ 63.55 KB 160 Download Preview
เครื่องมือประเมิน03-บันไดผลลัพธ์-9-มิติ-Ver.2.4 258.37 KB 35 Download Preview
(อบต.ผักไหม) โครงการนวัตกรรมแบบฟอร์มมาตรฐา 812.02 KB 96 Download Preview
เครื่องมือประเมิน04-บันไดผลลัพธ์สภาผุ้นำชุมชนVer.3.1วันที่21-04-62 112.55 KB 105 Download Preview
เครื่องมือประเมิน9 มิติ 69.31 KB 21 Download Preview
เครื่องมือหลัก ARE 63.46 KB 24 Download Preview
ผลลัพธ์เชิงประเด็น 151.24 KB 29 Download Preview
ผลลัพธ์แผนชุมชน 458.07 KB 42 Download Preview
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน ผักไหมบริหารจัดการตนเองได้ 2.60 MB 649 Download Preview
ผลลัพธ์สภาผู้นำ 85.00 KB 92 Download Preview
ผลสรุป 9 มิติ ทั้ง 17 ชุมชน 98.64 KB 35 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น1.ส่วนที่-2-ผ-02-ดำเนินการเอง-61-65-สภาตำบล 1.17 MB 15 Download Preview

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page