กองทุนเพื่อการบริการสุขภาพระยะยาว (LTC) องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

กองทุนเพื่อการบริการสุขภาพระยะยาว (LTC) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan: CP)  โดยผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Manager: CM) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver: CG) ประจำเดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

60006
60005
-630008
-630007
-630002
 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page