ฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงาน Back Office ขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

หนังสือราชการ

ข้อมูลบุคลากรอบต.ผักไหม

คำสั่ง/ประกาศต่างๆ

ข้อมูลด้าน competency inventory

ระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page