เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประธานสภาตำบลผักไหม ปลัด อบต. ผู้ใหญ่บ้านชาด ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ผักไหม ดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่บ้านชาด ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

30937088434018223200545471097318168742188703n
30939619134018229933878131981779637243532396n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page