ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/rzp8f9 หรือแสกน QR CODE

 

 

 

 

/

/*************************************************************************-*----------/***************-QR CODE***

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page