องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสุขภาพจิตในชุมชนท้องถิ่น (นสช.) พื้นที่ต้นแบบตำบลผักไหม ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพจิตในระดับชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page