กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคิวอาร์โคดหรือลิงค์ที่ปรากฎนี้

https://forms.gle/FUvkHvVagDcBqxV28 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page