การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง (ส.ถ.4/4) 

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม (ผ.ถ.4/5) และชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม (ส.ถ.4/5) 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม (ส.ถ.1/1) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม (ผ.ถ.1/1)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page