เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล โครงการนำร่องต้นแบบการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล EU/NOP ด้วยวิธีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (FTA) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวตำบลผักไหม และฝ่ายท้องที่โดยกำนันตำบลผักไหม ซึ่งมีนายอำเภอมาเป็นพยาน ทั้งนี้ นางสาวพจนา สีมันตร ผู้ช่วยศาสตรจารย์ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมคณะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรและชี้แจงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

3277489195929309793243808524184944494921713n
32772767912647785211028597953864400590037764n
3275655878450717632415046520011810091646578n
3275639057029374546369022250430771666575871n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page