เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษได้เชิญประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

 

LINEALBUMEIT1
LINEALBUMEIT2
LINEALBUMEIT4
LINEALBUMEIT3
LINEALBUMEIT5
LINEALBUMEIT6
LINEALBUMEIT7
LINEALBUMEIT9
LINEALBUMEIT11
LINEALBUMEIT8

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page