นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และคณะผู้บริหาร

พร้อมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม "ร่วมพลังแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต"

ปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

antiCoruption
anticorrubtion1
anticorrubtion4
anticorrubtion3
anticorrubtion2


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล พนักงานจ้างลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในประเด็นการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการนำนโยบาย NO GIFT POLICY     ไปสู่การปฏิบัติ 

ทั้งนี้นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ลดความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสดียิ่งขึ้นไป

LINEALBUMITA-251567
LINEALBUMITA-251566
LINEALBUMITA-251564
LINEALBUMITA-251565
LINEALBUMITA-251563
LINEALBUMITA-251562
LINEALBUMITA-251561
LINEALBUMITA-251560

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page