กิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต

นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม และคณะผู้บริหารพร้อมบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

รวมพลังแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

antiCoruption
anticorrubtion1
anticorrubtion4
anticorrubtion3
anticorrubtion2

นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้แจ้งบุคลากรในสังกัด เตรียมความพร้อมในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และกำชับการปฏิบัติตน เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน ในกิจกรรมการประชุม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม

meeting4
meeting3
meeting2
meeting1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

หนังสือราชการ สถ.