การดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


การดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

หนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน

การดำเนินการตอบรับ/แจ้งผลการดำเนินการเรื่องทุกข์/ร้องเรียน

การดำเนินการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page