องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพการทอเสื่อกก “หลักสูตร การสานกระเป๋าจากเสื่อกก (พันธุ์ใบเตยหนาม ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก มีความรู้ และทักษะในขั้นตอนการย้อมต้นกก ต้นไหล กกพันธุ์ใบเตยหนามพัฒนาการทำงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกกและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เพื่อให้เกิดอาชีพยั้งยืน

LINEALBUM102
LINEALBUM95
LINEALBUM90
LINEALBUM87
LINEALBUM76
LINEALBUM60
LINEALBUM58
LINEALBUM41
LINEALBUM24

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page