องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสวย หลักสูตรการออกแบบทรงผมชายหญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่างๆให้แก่ประชาชน เยาวชน และผู้สนใจเพื่อให้สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการพัฒนาตนเองให้มีทักษะอาชีพตัดผมชาย – หญิง เบื้องต้น

LINEALBUM7
LINEALBUM6
LINEALBUM5
LINEALBUM4
LINEALBUM3
LINEALBUM2
LINEALBUM1
LINEALBUM0
LINEALBUM

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page