องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  หลักสูตร การเลี้ยงปูนา ให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  และผู้ดูแลคนพิการในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  และผู้ดูแลคนพิการในตำบล  สร้างอาชีพ และมีรายได้เสริม  สร้างความเชื่อมั่น สร้างขวัญ และมีกำลังใจในการดำรงชีวิต ของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส และลดปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายของคนพิการ

LINEALBUM-4
LINEALBUM-3
LINEALBUM-2
LINEALBUM-1
LINEALBUM-
LINEALBUM-0

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page