องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการแส่วผ้าพื้นเมือง “หลักสูตร การแส่วเสื้อแบบโบราณ” ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนตำบลผักไหม ประจำปีงบประมาณ 2565

ขึ้น ในที่ 15-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแส่วเสื้อแบบโบราณตามนโยบายจังหวัดศรีสะเกษและเพื่อเป็นการพัฒนาลวดลายปักแส่วเสื้อแบบโบราณในแบบต่างๆ ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนตำบลผักไหม พัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนตำบลผักไหมสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมก่อให้เกิดรายได้ต่อครอบครัวได้

LINEALBUM50
LINEALBUM5
LINEALBUM40
LINEALBUM4
LINEALBUM3
LINEALBUM20
LINEALBUM2
LINEALBUM1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page