องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุตำบลผักไหม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565  ขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอาชีพ "หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า" ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ให้สามารถประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  และเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุพึ่งตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

LINEALBUM7
LINEALBUM6
LINEALBUM5
LINEALBUM4
LINEALBUM3
LINEALBUM2
LINEALBUM1
LINEALBUM0
LINEALBUM

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page