องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ได้รับผลกระทบด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์ การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ในลักษณะถุงยังชีพ ให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (high risk) ที่ได้รับการกักกันที่บ้าน (home quarantine) ตามมารตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 66 ครัวเรือน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

12525
12524
12523
12522
12521
12520
12519
12518
12516
12517

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page