โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล 7 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล ชุมชน 17 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลผักไหม ร่วมกิจกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาบ้านสิงไคร ในวันที่ 21-31 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาออกกำลังกายและเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีให้เกิดในชุมชน

36
24
22
9
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page