การแข่งขันกีฬา สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 22 นางจันทรา หาญสุทธิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำบล ชุมชน 17 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ตำบลผักไหม ร่วมกิกรรมกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาทอง ในวันที่ 11-26 ตุลาคม 2562

FBIMG1570958404181
FBIMG1570958389770
FBIMG1570958348748
1572326706912
1572315556036
1572315550659
1570786415175
1570786410579
1570786040652
1570786017117

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page