โครงการฝึกอบรมการปักแซวผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 อบต.ผักไหม  ได้ดำเนินการโครงการฝึกอบรมการปักแซวผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563  โดยดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 14 ก.ค. 63  เพื่อให้ความรู พัฒนาทักษะการแซวผ้าพื้นเมืองในแบบต่างๆ ให้กับประชาชนตำบลผักไหม

timeline20200714140300
timeline20200714140256
timeline20200714140255
timeline20200714094720
timeline20200714094519

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page